Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Nowe zasady gospodarki odpadami
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion
Złota @ 2011
23 maja 2015
sobota
143 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
imieniny
Leoncjusza, Michała, Renaty
Gminny portal mapowy
Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego
Monitor Polski - Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Wrota Podkarpackie
Powiat Kolbuszowski
Fundacja i Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Mikroporady.pl - Informacje dla przedsiębiorców
Baza Dobrych Praktyk - Gmina Majdan Królewski
WKU Mielec
Aktualności
 
Uroczysta Sesja Rady Gminy Majdan Królewski z okazji obchodów  25 - lecia Samorządu  Terytorialnego
2015-05-20
Uroczysta Sesja Rady Gminy Majdan Królewski z okazji obchodów 25 - lecia Samorządu Terytorialnego
Przewodniczący Rady Gminy Majdan Królewski, Wójt Gminy Majdan Królewski mają zaszczyt zaprosić na Uroczystą Sesję Rady Gminy Majdan Królewski z okazji obchodów 25 - lecia Samorządu Terytorialnego, która odbędzie się 27 maja 2015 roku.
 
Tydzień bibliotek w GBP w Majdanie Królewskim
2015-05-19
Tydzień bibliotek w GBP w Majdanie Królewskim
W ramach ogólnopolskiego tygodnia bibliotek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Majdanie Królewskim, która w tym roku obchodzi 65-cio lecie istnienia, odbyło się XIII spotkanie bibliotekarzy z powiatu kolbuszowskiego. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele władz samorządowych- Wicestarosta Kolbuszowski, Zastępca Burmistrza Kolbuszowej, Wójtowie Gmin.
 
2015-05-19
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Majdan Królewski z uwzględnieniem programu profilaktycznego, zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
 
2015-05-18
Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służącyce do wytwarzania energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne
W związku z ogłoszeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne, Urząd Gminy w Majdanie Królewskim zwraca się do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy o wypełnienie załączonego wniosku, który jest jednocześnie zobowiązującą deklaracją uczestnictwa w projekcie. Wnioski należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Majdanie Królewskim, ul. Rynek 1a, w godzinach pracy Urzędu Gminy do 25.05.2015 r. do godz.15 – termin nieprzekraczalny.
 
Realizacja zadań inwestycyjnych  finansowanych z funduszu sołeckiego.
2015-05-13
Realizacja zadań inwestycyjnych finansowanych z funduszu sołeckiego.
Na terenie Gminy Majdan Królewski rozpoczyna się wykonywanie zadań inwestycyjnych wskazanych przez sołectwa, finansowanych z funduszu sołeckiego. Uchwałą Nr XXXVII/292/2014 z dnia 25 marca Rada Gminy wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy. Uchwała ta ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta.
 
Gminny Konkurs Plastyczny pod nazwą
2015-05-08
Gminny Konkurs Plastyczny pod nazwą "Recyklingowe Twory"
Gminny Konkurs Plastyczny pod nazwą "Recyklingowe Twory" objęty patronatem Wójta Gminy Majdan Królewski został rozstrzygnięty. Opiekunem Konkursu była Pani Renata Bebło – instruktor –plastyk z Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim. Konkurs został skierowany do uczniów wszystkich szkół z terenu Gminy Majdan Królewski.
 
Uroczystości obchodów 224 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
2015-05-04
Uroczystości obchodów 224 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Obchody święta Konstytucji 3 Maja w Gminie Majdan Królewski rozpoczęły się Mszą świętą w intencji Ojczyzny w Kościele parafialnym w Majdanie Królewskim. Mszę świętą odprawił ks. Dziekan Roman Dyląg, homilię wygłosił ksiądz Ryszard Oleksak proboszcz parafii Huta Komorowska.
 
MÓJ RYNEK – MÓJ PRODUKT 2015
2015-04-28
MÓJ RYNEK – MÓJ PRODUKT 2015
Ministerstwo Rolnictwa we współpracy z Marszałkami Województw realizują projekt konkursowy pn. MÓJ RYNEK – MÓJ PRODUKT 2015. Partnerami merytorycznymi konkursu są gminy, które otrzymały wsparcie finansowe na modernizację targowisk w ramach osi 3 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Celem konkursu jest identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie wytwarzania lokalnych produktów rolno-spożywczych przeznaczonych do spożycia. Do wojewódzkiego etapu konkursu zakwalifikowało się trzydzieści produktów - małych, lokalnych producentów, między innymi miód wrzosowy z pasieki Pana Kazimierza Bystrzyka z Huty Komorowskiej - zgłoszony do udziału w konkursie przez Gminę Majdan Królewski.
 
Wybory prezydenckie 10.05.2015 r. - podstawowe informacje dla wyborców
2015-04-22
Wybory prezydenckie 10.05.2015 r. - podstawowe informacje dla wyborców
Dopisywanie do spisu wyborców: Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje (innym niż właściwy dla jego miejsca stałego zamieszkania) lub w której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.                             Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której znajduje się wybrany lokal wyborczy, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do 5 maja 2015 r. W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania , wyborca który nie złożył do dnia 5 maj
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
2015-04-09
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Siedlisko" rozpoczyna prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju
Fundusze będą pochodzić z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pieniądze z działania LEADER przeznaczone są na szeroko rozumiany rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Mają służyć m.in. zachowaniu dziedzictwa lokalnego, rozwoju przedsiębiorczości na wsi, budowy dróg lokalnych, tworzeniu infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych, infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, kulturalnej itp.
 
Informacje dotyczące nowych dowodów osobistych - nowe przepisy od 01.03.2015 r.
2015-03-24
Informacje dotyczące nowych dowodów osobistych - nowe przepisy od 01.03.2015 r.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć w siedzibie organu dowolnej gminy.
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego składanego w formie pisemnej należy dołączyć:
Jedną aktualną fotografię osoby, odpowiadającej wymogom zdjęcia jak do dokumentów paszportowych, tj. o wymiarach 35x45 mm.
Terminy, w których należy wystąpić o wydanie dowodu osobistego:
- co najmniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego dowodu osobistego,
- niezwłocznie - w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, jego zniszczenia lub utraty.
 
Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych
2015-03-13
Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych
Krajowa Rada Izb Rolniczych Uchwałą Nr 9/2014 z dnia 25 listopada 2014r. zarządza wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych.Termin wyborów wyznaczono na dzień 31 maja 2015r.
 
Gminny konkurs pt.
2015-03-13
Gminny konkurs pt. " Międzypokoleniowy portret gminy Majdan Królewski" ogłoszony przez wójta gminy Majdan Królewski z okazji 25-lat Samorządności
Rok 2015 – to rok polskiej Samorządności. W tym roku mija 25 lat odrodzenia Samorządu Terytorialnego. 27 maja 1990 roku, odbyły się po raz pierwszy, w powojennej Polsce, wybory samorządowe. Obywatele otrzymali mandat do współuczestnictwa oraz współdecydowania o losach swoich "małych ojczyzn". Przez ostatnie 25-lecie, razem uczyliśmy się żyć i działać w demokratycznej Polsce. Przez ten czas wiele się zmieniło w kraju i w lokalnych samorządach. To zasługa wielu osób, instytucji i grup społecznych, że gmina Majdan Królewski jest uznawana za jedną z bardziej kreatywnych i rozwijających się prężnie gmin na Podkarpaciu. Dlatego myślę, że warto w roku 25 – lecia Samorządności włączyć się w uroczyste obchody, ważnej dla nas wszystkich rocznicy. Zachęcam do samoorganizowania się i podejmowania wszelkich inicjatyw związanych z tą wyjątkową uroczystością. Liczę, na aktywne postawy obywatelskie i zgłaszanie ciekawych pomysłów. Inicjując obchody "25 LAT SAMORZĄDNOŚCI" ogłaszam konkurs pt. "Międzypokoleniowy portret gminy Majdan Królewski".
 
Zmiana numeru konta do wpłat za gospodarowanie odpadami.
2015-03-03
Zmiana numeru konta do wpłat za gospodarowanie odpadami.
Zmiana numeru konta do wpłat za gospodarowanie odpadami. Opłaty należy wpłacać na konto Urząd Gminy, 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1 a, Bank Spółdzielczy O/Majdan Królewski
Nr rachunku : 14 9180 1018 2004 3009 0220 0071
 
Zmiana numerów rachunków bankowych
2015-01-30
Zmiana numerów rachunków bankowych
Urząd Gminy Majdan Królewski informuje, że w związku ze zmianą systemu informatycznego, mającego na celu usprawnienie obsługi, od dnia 1 lutego 2015 r. ulegają zmianie dotychczasowe numery rachunków bankowych.
 
Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół nr2 w Nowej Dębie - 55 lat ZSZ
2015-01-12
Zjazd Absolwentów Zespołu Szkół nr2 w Nowej Dębie - 55 lat ZSZ
Dyrekcja Zespołu Szkół nr2 w Nowej Dębie zaprasza byłych uczniów technikum, zasadniczej szkoły zawodowej i  liceum do udziału w Zjeździe Absolwentów, który odbędzie się 6 czerwca 2015 r.
 
Harmonogram wywozu odpadów w I półroczu roku 2015 dla nieruchomości jednorodzinnych
2015-01-05
Harmonogram wywozu odpadów w I półroczu roku 2015 dla nieruchomości jednorodzinnych
Harmonogram na I półrocze 2015 r.
 
BIP
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Majdanie Królewskim
Pomoc Społeczna
Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Siedlisko
Swiss Contribution
roefs
OSP Majdan Królewski
Portal Organizacji Pozarządowych
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Gmina Majdan Królewski, ul. Rynek 1a, 36-110 Majdan Królewski, pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie
tel.: 15 847 10 73 lub 15 847 10 74, fax: 15 847 18 90, email: sekretariat@majdankrolewski.pl
NIP: 814-15-87-980, Regon: 830409695
©Urząd Gminy Majdan Królewski
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI